www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6

Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS w sieciach IPv6

Autor:

Paweł Detka

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

Dr inż Sławomir Przyłucki

Recenzent:Uczelnia:

Politechnika Lublelska

Kierunek:

Informatyka

Data powstania:

2010-06-15

Data zamieszczenia na portalu:

2010-06-18 22:54:21

Załącznik:


zalaczniki.7z

Opis pracy:

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod zapewniania jakości transmisji w sieciach wykorzystujących protokół komunikacyjny IPv6. Wraz z omówieniem teoretycznym zagadnienia, został opracowany projekt sieci IPv6, wykorzystującej domenę DiffServ, oraz zostały wykonane podstawowe pomiary parametrów sieci. Zakres pracy obejmuje: omówienie różnic odnoszących się do gwarantowania parametrów transmisji pomiędzy wersjami protokołu IPv4 i IPv6, omówienie metryk QoS i opisanie klasyfikacji ruchu w sieciach IP, przegląd architektur sieciowych gwarantujących parametry QoS w sieciach IPv6, analizę metod gwarantowania parametrów QoS, symulację oraz projekt sieci IPv6 wykorzystującej domenę DiffServ, oraz pomiary wybranych parametrów sieci.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.