www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » spis treści

Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS w sieciach IPv61. Wstęp2. Cel i zakres pracy3. Parametry QoS

 3.1. Metryki zdefiniowane przez ITU-T

 3.2. Metryki zdefiniowane przez IETF

 3.3. Metody pomiarów metryk QoS4. Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS, przegląd rozwiązań.

 4.1. Architektura usług zintegrowanych

 4.2. Architektura usług zróżnicowanych

 4.3. Kontrakty SLA5. Metody gwarantowania parametrów transmisji w sieciach IP.

 5.1. Podejście bezklasowe

 5.2. Podejście klasowe6. Projekt i symulacja domeny DiffServ

 6.1. Mechanizmy kolejkowania w domenie DiffServ

 6.2. Mechanizmy zapobiegania przeciążeniom

 6.3. Algorytmy karuzelowe

 6.4. Wnioski7. Implementacja domeny DiffServ w sieci laboratoryjnej

 7.1. Topologia sieci

 7.2. Badania8. Wnioski9. Literatura10. Załączniki

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.