www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Projekt i symulacja domeny DiffServ » Mechanizmy zapobiegania przeciążeniom

Mechanizmy zapobiegania przeciążeniom

Mechanizmy kolejkowania mogą i powinny być wykorzystywane razem z mechanizmami pomagającymi kontrolować przeciążenia. Poniższa symulacja wykorzystuje kolejkę WFQ w trzech wariantach, bez kontroli przeciążeń, z mechanizmem RED i WRED.

Zastosowanie kontroli przeciążeń może spowodować znaczne odrzucenia pakietów w przypadku dużego obciążenia sieci. Sytuację taką obrazuje charakterystyka przedstawiona na rysunku 6.6. W rzeczywistej sieci mechanizm RED, lub jego modyfikacje, wysyła do nadajnika prośbę o zmniejszenie prędkości nadawania, w symulatorze taka sytuacja nie ma miejsca. Odrzucanie pakietów i retransmisje o dłuższym interwale czasu powodują wydłużanie się czasu odpowiedzi aplikacji z niższych klas (rys. 6.7).

Rys. 6.6. Straty pakietów

Rys. 6.7. Czas odpowiedzi dla ruchu HTTP i FTP

Jednak w przypadku wyższych klas, w tym przypadku ruchu VoIP należącego do klasy EF, wykorzystanie mechanizmu RED znacznie poprawia charakterystyki ruchu (rys. 6.8). Widać wyraźnie, że opóźnienia są na znacznie mniejszym poziomie, oraz ważne dla ruchu czasu rzeczywistego, zmienność opóźnień jest stała i bliska zeru. Wydajność algorytmów RED i WRED jest porównywalna

Rys. 6.8. Statystyki ruchu VoIP

Uzyskany efekt, dzięki zmniejszeniu obciążenia niskich klas, sprawia że mechanizmy RED/WRED, są powszechnie stosowane w urządzeniach sieciowych, szczególnie na brzegach domeny QoS.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.