www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Metody gwarantowania parametrów transmisji w sieciach IP.

Metody gwarantowania parametrów transmisji w sieciach IP.

W sieci Internet domyślnie stosowanym typem ruchu jest best-effort, co oznacza że każdy pakiet obsługiwany jest w najlepszy możliwy sposób, bez priorytetów. Kolejkowanie pakietów odbywa się na zasadzie kolejki FIFO (ang. First In First Out). Powoduje to że nie istnieją żadne gwarancje, często dochodzi do zatorów, a co za tym idzie jakość obsługi pakietów jest na niskim poziomie.

W domenie QoS można zaimplementować dwa rodzaje sterowania ruchem: sterowanie przepływem i przeciwdziałanie przeciążeniom . Obydwa rodzaje sterowania są traktowane i stosowane jako wzajemnie się uzupełniające. Głównym zadaniem sterowania przepływem jest dopasowanie szybkości nadawania pakietów do możliwości ich obsługi. Przeciwdziałanie przeciążeniom zabezpiecza sieć przed nadmiernym ruchem, który mógłby spowodować degradacje jakości usług.

Mechanizmy gwarantowania parametrów jakości transmisji można również podzielić na klasowe i bezklasowe. Podejście klasowe oznacza, że ruch jest klasyfikowany i dzielony na klasy, które charakteryzują się określoną przepustowością. Model klasowy może wykorzystywać metody bezklasowe. Przy podejściu bezklasowym klasyfikacja pakietów nie występuje, mechanizmy są dużo prostsze w implementacji i mniej złożone.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Podejście bezklasowe


Podejście klasowe


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.