www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Wnioski

Wnioski

Podczas projektowania sieci gwarantującej parametry jakości usług należy mieć na uwadze fakt, że QoS nie jest pojęciem ścisłym. Wybór architektury oraz mechanizmów, powinien być uzależniony od oczekiwań i przeznaczenia sieci. Odpowiedni dobór powyższych pozwoli na maksymalizację wykorzystania zasobów przy jednoczesnym zagwarantowaniu parametrów usług. Przykładem może być przedstawione w pracy wykorzystanie domeny DiffServ oraz domeny z dodanym kontraktem SLA.

Mechanizmy opracowane dla protokołu IPv4 są podstawą mechanizmów IPv6. Wprowadzone pole DSCP w nagłówku protokołu IPv4 zostało ujednolicone i przeniesione do nagłówka IPv6. Różnica występuje w nazwie pola zawierającego DSCP, w IPv4 jest to Type Of Service, natomiast w IPv6 – Traffic Class. Podział na klasy usług jest identyczny w obu wersjach protokołu. Umożliwia to łatwą migrację domeny DiffServ IPv4 na IPv6, bez konieczności zmiany klas. Nowe pole Flow Label umieszczone w nagłówku IPv6 umożliwia znakowanie przepływów, a nie pojedynczych pakietów, oraz odpowiednie traktowanie ich przez rutery szkieletowe.

Działanie mechanizmów składowych domeny DiffServ jest podobne, jednak z kilkoma wyjątkami. Klasyfikacja pakietów w IPv4 możliwa jest na podstawie adresu źródłowego lub docelowego, numeru portu TCP/UDP, interfejsu sieciowego, adresu fizycznego MAC, oraz aplikacji NBAR, wykorzystywanej w urządzeniach sieciowych w laboratorium. Natomiast operując na protokole IPv6 nie jest możliwe wykorzystanie aplikacji NBAR, jest to aplikacja napisana dla IPv4, firma CISCO planuje opracowanie zamiennika dla IPv6, ale nie są podane żadne szczegóły.

Znakowanie pakietów w IPv4 możliwe jest według 3 bitowego pola Class Of Service i obsługiwane kolejką WRR, 3 bitowego pola IP Precedence, oraz 6 bitowego pola DSCP wprowadzającego cztery klasy podzielone na 3 podklasy gwarantujące różny stopień odrzucania pakietów. Protokół IPv6 ma jednoznaczną definicję pola Traffic Class i wykorzystuje pole DSCP.

Różnica występuje również w zastosowanych mechanizmach szeregowania pakietów. Protokół IPv6 nie wspiera kolejkowania PQ i CQ, podstawową metodą kolejkowania pakietów jest mechanizm CBWFQ, a dla usług czasu rzeczywistego kolejka LLQ.

Mówiąc o różnicach między protokołami można zauważyć że jest to postęp na zasadzie ewolucji, błędy, niedopatrzenia zostały usunięte, a wprowadzone usprawnienia przyczyniają się do wzrostu efektywności działania mechanizmów. Przez ponad 25 lat, w protokole IPv4 dokonywano pewnych zmian i prób usprawnień. Przykładem może być 5 różnych definicji pola ToS: [41], [35], [29], [48], [51]. Wprowadzając IPv6 dokonano uporządkowania i skategoryzowania pojęć, definicji i działania mechanizmów.

Przeprowadzone pomiary w sieci IPv6 wykazują, że działanie domeny DiffServ jest identyczne jak w przypadku domen wykorzystujących IPv4. Nie zmienia się również sama architektura sieci. Modyfikacje w nagłówku IPv6 usprawniają i ujednolicają mechanizmy, natomiast same algorytmy się nie zmieniają. Sytuacja taka jest pożądana z punktu widzenia dostawcy usług przechodzącego na nowy protokół.

Pole Flow Label, w chwili obecnej wykorzystywane tylko do etykietowania pakietów w technice MPLS, jest w trakcie implementacji na sprzęcie sieciowym. Poza wcześniej już opisanym znakowaniem przepływów, istnieje idea opracowania mechanizmu pozwalającego na rezerwowanie zasobów, które będzie skalowalne i nie będzie tak kosztowne pod względem realizacji jak ma to miejsce w sygnalizacji RSVP. Jednak do momentu całkowitego przejścia na protokół IPv6, oraz wprowadzenia obsługi Flow Label na sprzęcie sieciowym nie będzie możliwości wykorzystania potencjału jaki oferuje nowy protokół.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.