www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS, przegląd rozwiązań.

Architektury sieciowe z gwarancją parametrów QoS, przegląd rozwiązań.

Jednym z najważniejszych problemów podczas projektowania sieci wielo usługowych jest stworzenie takiej infrastruktury, która umożliwiała by efektywne przekazywanie informacji związanych z różnorodnymi klasami usług [22]. Dostępne klasy usług różnią się od siebie zarówno rodzajem generowanego ruchu, jak i wymaganiami dotyczącymi jakości przekazu. W tabeli 1 przedstawiono przykładowe wymagania dotyczące jakości przekazu pakietów przez sieć dla wybranych usług multimedialnych. W związku z tymi wymaganiami, konieczne stało się opracowanie mechanizmów oraz architektur sieciowych, które pozwalają zagwarantować parametry jakości transmisji danych QoS [55].


    Przykładowe usługi i ich wymagania dotyczące jakości przekazu

   Usługi multimedialne: Wrażliwość na Przykłady
     straty pakietów opóźnienia 
   Interaktywne wideo:


   czasu rzeczywistego duża duża wideokonferencja
   małej rozdzielczości duża średnia Skype (PC komputer)
   Odtwarzanie wideo duża mała wideo na żądanie
   wideo ze strony Web
   Stały obraz duża mała obraz ze strony Web
   Faks mała mała zdalne kopiowanie
   Interaktywna mowa mała duża telefonia
   Odtwarzanie mowy mała mała mowa ze strony Web
   Interaktywne dane:


   dużej szybkości duża duża sterowanie w czasie rzeczywistym
   małej szybkości duża średnia Telnet
   Nie-interaktywne dane duża mała E-mail


   Podrozdzialy w tym rozdziale:


   Architektura usług zintegrowanych


   Architektura usług zróżnicowanych


   Kontrakty SLA


   komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.