www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Parametry QoS

Parametry QoS

Jakość usług sieciowych (ang. Quality of Service - QoS) jest QoS jest pojęciem sieciowym, które określa poziom gwarantowanych osiągów parametrów sieciowych. Uogólniając, QoS jest zbiorem mechanizmów, które mają zapewnić dostarczenie przewidywalnego poziomu jakości usług sieciowych, poprzez zapewnienie określonych parametrów transmisji danych, w celu osiągnięcia satysfakcji użytkownika [9].

Definicja QoS jest związana z technicznym podejściem do gwarancji parametrów transmisji danych. Jednak inne podejście mogą mieć użytkownicy sieci, dla których najistotniejsze jest uzyskanie jak najbardziej zadowalającej jakości użytkowania danych usług. Jeszcze inne mają dostawcy, dla których istotne jest z jednej strony uzyskanie wysokiej oceny zadowolenia użytkownika, lecz z drugiej strony także zapewnienie możliwości technicznej jej realizacji i koszty. W związku z tym stosowany jest podział na trzy podstawowe kategorie QoS [6]:

Postrzegana i oceniana jakość usług związane są z polityką marketingową operatora. Pierwsza z nich dotyczy wrażeń użytkownika podczas korzystania z usługi. Opinie innych użytkowników, porównania tej samej usługi u innego operatora oraz sposób korzystania z tych usług decydują o zadowoleniu klienta. Oceniana jakość usługi występuje wtedy, gdy użytkownik stoi przed wyborem korzystania lub rezygnacji z tej usługi. Jego wybór może zależeć m.in. od reakcji dostawcy na reklamacje, ceny i marketingu.

Z punktu widzenia poniższej pracy, najważniejsza jest wrodzona jakość usług. Związana jest z parametrami technicznymi, parametrami łącza transmisyjnego, poprzez zastosowane protokoły transmisyjne do mechanizmów mających zapewnić jakość usługi.

Parametrami, które determinują wrodzoną jakość usług są:

Zapewnienie parametrów transmisji wiąże się z pomiarem ich wartości, a do tego wymagana jest ścisła definicja, zwana metryką pomiarową. Metryki muszą być jasno określone, pomiar metryki powinien gwarantować powtarzalność wyników w identycznych warunkach sieciowych. Metryki pomiarowe podlegają standaryzacji, którą zajmują się określone grupy w ramach różnych organizacji. Najważniejsze z nich to IETF [67] (ang. Internet Engineering Task Force) oraz ITU-T [65] (ang. International Telecommunication Union).Podrozdzialy w tym rozdziale:


Metryki zdefiniowane przez ITU-T


Metryki zdefiniowane przez IETF


Metody pomiarów metryk QoS


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.