www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Parametry QoS » Metryki zdefiniowane przez ITU-T

Metryki zdefiniowane przez ITU-T

Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU zajmuje się tworzeniem standardów wysokiej jakości, które obejmują wszystkie dziedziny telekomunikacji. Powstał w 1993 roku. Do ITU-T należą m.in. Polkomtel S.A, NASK, Telekomunikacja Polska.

Metryki dotyczące efektywności przekazu pakietów w sieciach IP zostały zdefiniowane w dokumentach [43] i [44] a poniżej przedstawiona jest krotka charakterystyka najważniejszych z nich.


Zbiór próbek dotyczących czasu upływającego pomiędzy wysłaniem pierwszego bitu a odebraniem ostatniego bitu pakietu pomiarowego przesyłanego pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi umieszczonymi w mierzonej sieci lub jej części.

Wartość metryki podawana jest w postaci następujących parametrów statystycznych próbki:


Różnica pomiędzy kwantylem rzędu (1-α) rozkładu opóźnienia przekazu pakietów IPTD a wartością minimalnego opóźnienia min IPTD zmierzoną dla danego okresu pomiarowego. Metryka występuje również pod określeniem błędu jitter.

Stosunek liczby pakietów straconych do pakietów wysłanych w danym okresie pomiarowym. Za stracone pakiety uznaje się te, które nie zostały w ogóle odebrane, lub też mają opóźnienie wyższe niż 3 sekundy.


Stosunek liczby pakietów z błędami w polu danych pakietu i poprawnym nagłówkiem, do liczby pakietów wysłanych w danym okresie pomiarowym


Stosunek liczby pakietów odebranych w danym okresie pomiarowym do długości tego okresu.


Stosunek liczby bajtów zawartych w pakietach odebranych w danym punkcie sieci w danym okresie pomiarowym do długości tego okresu


Jeśli w danym okresie pomiarowym poziom strat pakietów IPLR jest mniejszy od założonego progu c1, to usługa jest uważana za dostępną. Wysokość progu jest zależna od rodzaju klasy usługi i wynosi:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.