www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Parametry QoS » Metryki zdefiniowane przez IETF

Metryki zdefiniowane przez IETF

Organizacja IETF nie ma żadnej formalnej władzy, ale prace prowadzone przez nią, mają decydujący wpływ na kształt sieci Internet. Zrzesza osoby zainteresowane ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych. Pierwsze spotkanie członków IETF miało miejsce w 1986 roku. Organizacja generuje dokumenty standaryzacyjne nazywane RFC (ang. Request for Comments), które wykorzystywane są w dużej części standardów (protokoły IPv4 i IPv6, TCP, SMTP, FTP, HTTP i wiele innych).

Możliwość przekazu pakietów między danym źródłem a urządzeniem docelowym. Urządzenie docelowe uznawane jest za dostępne, jeśli pakiet dotrze w określonym czasie.


Czas przekazu pakietu między dwoma punktami w sieci. Metryka przyjmuje wartość ΔT, jeśli źródło wysłało pierwszy bit pakietu w chwili T, a urządzenie docelowe odebrało ostatni bit pakietu w chwili T+ ΔT. Pakiet pomiarowy nazywany jest próbką, jego rozmiar ma wpływ na opóźnienie i musi być zdefiniowany przed pomiarem.

Wartość metryki podawana jest w postaci następujących parametrów statystycznych próbki:


Różnica pomiędzy wartością OWD dla dwóch pakietów w mierzonej próbce pakietów. Zwykle jako zmienność opóźnienia IPDV przyjmuje się różnicę opóźnienia sąsiednich pakietów


Opóźnienie przekazu pakietu mierzone w jednym punkcie pomiarowym na drodze źródło – przeznaczenie – źródło. Metryka przyjmuje wartość ΔT, jeśli źródło wysłało pierwszy bit pakietu w chwili T, urządzenie docelowe po odebraniu pakietu odesłało pakiet do źródła a źródło odebrało ostatni bit pakietu w chwili T+ ΔT

W przypadku poprawnego odebrania pakietu metryka OWL przyjmuje wartość 0, w przeciwnym wypadku 1.


Wartość oczekiwana metryki OWL wyznaczona dla danej próbkikomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.