www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Projekt i symulacja domeny DiffServ

Projekt i symulacja domeny DiffServ

W chwili obecnej, najczęściej spotykanym rozwiązaniem gwarantowania parametrów QoS, jest model usług zróżnicowanych. Domena DiffServ pozwala na jednoczesne gwarantowanie parametrów transmisji przy niskim koszcie implementacji, wprowadzenie szczegółowych kontaktów ruchowych między klientami, oraz w razie potrzeby, zastosowanie usług zintegrowanych.

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy działania mechanizmów domeny DiffServ, została zaprojektowana symulacja w środowisku Opnet IT Guru Academic Edition [66]. Analiza posłużyła również do implementacji rozwiązania w sieci laboratoryjnej.

Środowiskiem symulacyjnym jest wyżej wspomniany Opnet IT Guru Academic Edition. Jest to symulator sieci, opracowany na podstawie komercjalnego rozwiązania Opnet IT Guru w wersji 9.1. Wersja akademicka posiada szereg ograniczeń, takich jak określony maksymalny czas symulacji lub brak zaawansowanej edycji poszczególnych węzłów, ale główną jej zaletą jest fakt, że jest darmowa, po uprzedniej rejestracji na stronie [66]. Opnet umożliwia zaprojektowanie dużych i zaawansowanych sieci wykorzystujących różne rozwiązania sieciowe, oraz analizę wyników w postaci charakterystyk ruchowych. Pliki instalacyjne środowiska, oraz plik z symulacją znajdują się w katalogu Projekt_symulacja na załączonej płycie CD. Plik z topologią sieci ma nazwę DiffServ.prj

Ponieważ do zaprezentowania mechanizmów usług zróżnicowanych nie są istotne protokoły rutingu, adresacja elementów sieci i ruting w środowisku są domyślne.

W skład topologii (rys. 6.1) wchodzą:

Rys. 6.1. Topologia sieci laboratoryjnej

Profile ruchu FTP, HTTP , oraz wideokonferencji są ruchem obciążającym sieć i mającym wpływ na ruch VoIP. Wąskim gardłem jest połączenie między ruterami.

Każdy poszczególny ruch został przydzielony do klasy ruchu, wg tabeli 6. Czas trwania symulacji wynosił 10 minut.

Tabela 6. Przydział ruchu do poszczególnych klas
Nazwa Klasa
VoIP EF
Video AF11
HTTP AF12
FTP Best Effort

Symulacja została podzielona na trzy części, przedstawienie działania i porównanie mechanizmów kolejkowania w domenie, zastosowanie kontroli przeciążeń, oraz działanie algorytmów karuzelowych.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Mechanizmy kolejkowania w domenie DiffServ


Mechanizmy zapobiegania przeciążeniom


Algorytmy karuzelowe


Wnioski


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.