www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Projekt i symulacja domeny DiffServ » Algorytmy karuzelowe

Algorytmy karuzelowe

Mechanizmy karuzelowe nie występują w urządzeniach sieciowych bezpośrednio, ale zastosowanie algorytmu kolejkowania (typu WFQ) determinuje wykorzystanie mechanizmu karuzelowego jako sposobu odebrania pakietów z kolejek i przesłanie ich dalej. W symulacji zostaną porównane trzy algorytmy: WRR, DRR oraz modyfikowany DRR.

Opóźnienia i straty pakietów (rys. 6.9) w kolejkach karuzelowych jest spowodowane działaniem samego mechanizmu, to znaczy cykliczne odbieranie pakietów z kolejki powoduje opóźnienia dla pakietów oczekujących, z kolei zbyt duże opóźnienia mogą doprowadzać do utraty pakietów. Kolejki mają porównywalne charakterystyki strat pakietów i opóźnień. Podobnie wygląda czas odpowiedzi żądań HTTP i FTP (rys. 6.10). Ruch niższej klasy obsługiwany jest podobnie jak ruch Best Effort.

Rys. 6.9. Łączne opóźnienia i straty pakietów

Rys. 6.10. Czas odpowiedzi dla ruchu HTTP i FTP

Znaczna różnica występuje przy klasie EF co ilustruje rysunek 6.11. W przypadku ruchu VoIP wybór kolejki ma istotne znaczenie. Najmniejsze opóźnienie i zmienność opóźnień można zaobserwować przy kolejce WRR. Z kolei DRR jest najgorszym wyborem ze względu na dużo wyższe fluktuacje opóźnień.

Rys. 6.11. Statystyki ruchu VoIP

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.