www.eprace.edu.pl » sieci-ipv6 » Implementacja domeny DiffServ w sieci laboratoryjnej » Topologia sieci

Topologia sieci

Topologia sieci składa się z elementów przedstawionych na rysunku 7.1. Do utworzenia sieci został wykorzystany sprzęt sieciowy, dostępny w sali S3 w budynku Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej. W tabeli 7 zostały zestawione wszystkie elementy sieciowe wykorzystane w projekcie, ich adresacja, oraz rola. Sieć zaprojektowana została zgodnie z adresacją protokołu IPv6, wykorzystuje protokół rutingu IS-IS [49].

Ponad to, do urządzeń sieciowych zostały podłączone komputery PC w celu symulacji ruchu i wykonania pomiarów. Zestawienie stacji roboczych, ich adresacja, oraz rola znajdują się w tabeli 7.

Sieć, w zależności od różnych scenariuszy, została obciążona różnymi typami ruchu. Wykorzystane rodzaje ruchu, oraz aplikacje, które generowały ruch, zostały przedstawione w tabelach 8 oraz 9.

Rys. 7.1: Topologia sieci laboratoryjnej
Tabela 7. Zestawienie elementów sieci
L.p. Nazwa Model Interfejs Adres Zadanie
1 R1 c1700 Serial 0/0 2001:1234:7777::2/64 Ruter szkieletowy
Serial 0/1 2003:6798:A123::1/64
FastEthernet 0/0 3ffa:dcba:1230::1/64
2 R2 c1700 Serial 0/0 2001:5555:ABCD::1/64 Ruter szkieletowy
Serial 0/1 2006:4567:a1b1::2/64
FastEthernet 0/0 3ffe:1234:fef0::1/64
3 R3 c2811 Serial 0/0/0 2001:5555:ABCD::1/64 Ruter szkieletowy
Serial 0/0/1 2003:6789:a123::2/64
FastEthernet 0/0 3ffe:b00:ffff:3::1/64
FastEthernet 0/1 3ffe:b00:ffff:2::2/64
4 R4 c2811 FastEthernet 0/0 3ffe:1234:fef0::2/64 Ruter brzegowy
FastEthernet 0/1 3ffe:b00:fff0:1::1/64
5 R5 c2811 Serial 0/0/0 2001:1234:7777::1/64 Ruter szkieletowy
Serial 0/0/1 2006:4567:A1B1::1/64
FastEthernet 0/0 3FF2:B00:FFFF:3::2/64
FastEthernet 0/1 2010:0405:AAAA::1/64
6 R6 c2811 FastEthernet 0/0 3ffe:b00:ffff:1::1/64 Ruter brzegowy
FastEthernet 0/1 3ffe:b00:ffff:2::1/64
7 R8 c2811 FastEthernet 0/0 3ffa:dcba:1230::2/64 Ruter brzegowy
FastEthernet 0/1 2001:abdd:1677::1/64
8 R9 c3825 GigabitEthernet 0/0 2003:17aa:b0b0::1/64 Ruter brzegowy
GigabitEthernet 0/1 2010:0405:aaaa::2/64
9 SW1 3560 - - Switch
10 SW2 2950 - - Switch
11 SW3 3560 - - Switch
12 SW4 2950 - - Switch

Tabela 8. Zestawienie stacji roboczych
L.p. Nazwa Adres Zadanie
1 N1 2001:abdd:1677::2/64 Serwer ruchu typu Best Effort do komputera N5
2 N2 2001:abdd:1677::3/64 Serwer ruchu typu Best Effort do komputera N6
3 N3 2003:17aa:b0b0::2/64 Serwer WWW i FTP, serwer pomiaru parametrów QoS
4 N4 2003:17aa:b0b0::3/64 Klient FTP komputera N8, serwer Video
5 N5 3ffe:b00:fff0:1::2/64 Klient ruchu Best Effort komputera N1, klient Video
6 N6 3ffe:b00:fff0:1::3/64 Klient ruchu Best Effort komputera N2
7 N7 3ffe:b00:ffff:1::2/64 Klient FTP komputera N3, klient aplikacji pomiarowej
8 N8 3ffe:b00:ffff:1::2/64 Serwer WWW i FTP komputera N4

Tabela 9. Zestawienie rodzajów ruchu
L.p. Nazwa Rodzaj ruchu Aplikacja
1 VoIP Ruch generowany przez aplikację pomiarową MyConnection Server [68]
Ruch sztucznie generowany przez polecenie ping [adres hosta] -Q 0x2e -s 65500 -c 1000
2 Video Ruch generowany przez aplikację pomiarową MyConnection Server
Ruch generowany strumieniowaniem wideo VLC [69]
Ruch sztucznie generowany przez polecenie ping [adres hosta] -Q 0x12 -s 65500 -c 1000
3 FTP Ruch generowany przez serwer FTP i klientów. Xlight FTP Server [71]
Ruch sztucznie generowany przez polecenie ping [adres hosta] -Q 0x1a -s 65500 -c 1000
4 WWW Ruch generowany przez serwer WWW i klientów Http Traffic Generator [64]
Ruch sztucznie generowany przez polecenie ping [adres hosta] -Q 0x16 -s 65500 -c 1000
5 Best Effort Ruch generowany przez aplikację Serwer: dd if=/dev/urandom bs=1M count=1000 | nc [adres hosta] [port] –q 10

Klient: nc –l –p [port] | /dev/null

Ruch sztucznie generowany przez polecenie ping [adres hosta] -s 65500 -c 1000

Ponadto, połączenie między ruterami R3 i R5 zostało ograniczone do 10Mbps, w celu stworzenia „wąskiego gardła”, które pozwoli na uwydatnienie działania mechanizmów gwarantowania parametrów transmisji w sieci obciążonejkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.